Tin mới

TRUNG TÂM HOA VĂN NHỊP CẦU HÁN NGỮ ĐÀ NẴNG

Trên cơ sở ký kết hợp tác giữa Đại học Trường Vinh và Trung tâm...

Lễ tốt nghiệp 2017 – Lớn lên và lớn lên nữa

Năm 2017, Đại học Trường Vinh có 2300 sinh viên tốt nghiệp (cử nhân, thạc...

Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á @ Hồ Chí Minh

Trên cơ sở ký kết hợp tác giữa Đại học Trường Vinh và Trung tâm...

Thông tin tư vấn

Liên hệ: Đại học Trường Vinh No.1, Changda Rd.,Gueiren District, Tainan City 71101, Taiwan(R.O.C.) www.cjcu.edu.tw (tiếng Trung và...

HỌC VIỆN, KHOA, TRUNG TÂM

HỌC VIỆN, KHOA, TRUNG TÂM 1. Học Viện Quản Lý (College of Management) với 10 Khoa...

Hot News