Tin mới

Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á @ Hồ Chí Minh

Trên cơ sở ký kết hợp tác giữa Đại học Trường Vinh và Trung tâm...

Thông tin tư vấn

Liên hệ: Đại học Trường Vinh No.1, Changda Rd.,Gueiren District, Tainan City 71101, Taiwan(R.O.C.) www.cjcu.edu.tw (tiếng Trung và...

Học bổng TRƯỜNG VINH cho sinh viên Việt Nam

HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN VIỆT NAM Sinh viên Việt Nam được ưu tiên xét duyệt...

Học bổng Bộ Giáo Dục Đài Loan

Học bổng Bộ Giáo Dục Đài Loan Chương trình “Học bổng Đài Loan” do Bộ ngoại...

Hồ sơ đăng ký vào ĐH Trường Vinh

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC Yêu cầu hồ sơ: - 2 bản đăng ký, dán ảnh 4x6. - Bằng và...

Hot News