Chương trình Đào Tạo

by admin
Chương trình Đào Tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

THU HÚT SINH VIÊN QUỐC TẾ

CẤP BẬC ĐẠI HỌC

+ Quản trị kinh doanh+ Kinh doanh quốc tế+ Kế toán và tài chính+ Quản lý và phát triển đất+ Quản lý giao thông hàng hải và hàng không+ Quản lý thực phẩm và du lịch+ Quản lý công nghệ+ Quản lý kinh doanh và tài chính quốc tế + Tài chính bất động sản+ Quản lý thông tin+ Khoa học máy tính và kỹ thuật thông tin+ Thiết kế nội dung kỹ thuật số+ Phát triển bền vững + Quản lý chăm sóc sức khỏe+ Điều dưỡng+ Khoa học sức khỏe và dinh dưỡng+ Công nghệ sinh + Tâm lý sức khỏe+ Công nghiệp y tế+ Chăm sóc sức khỏe và xã hội học y tế+ Truyền thông đa phương tiện+ Biên phiên dịch+ Công tác xã hội+ Triết học và tôn giáo+Thần học

CẤP BẬC THẠC SỸ VÀ TIẾN SỸ 

+Thạc sỹ/tiến sỹ quản trị kinh doanh quốc tế+Thạc sỹ kinh doanh quốc tế+Thạc sỹ kế toán tài chính+Thạc sỹ quản lý và phát triển đất.+ Thạc sỹ Khoa học y tế+ Thạc sỹ biên phiên dịch+ Thạc sỹ công tác xã hội+ Thạc sỹ quản lý thông tin+ Thạc sỹ tôn giáo học.