Ký kết hợp tác với các đơn vị Việt Nam

Nhằm mở rộng quan hệ hợp tác với các đơn vị sự nghiệp giáo dục Việt Nam, từ ngày 23/1 đến ngày 29/1/2018, đoàn Đại học Trường Vinh gồm Hiệu Trưởng Alex Lee, Trưởng...
- Advertisement -

Bài viết mới