Trung Tâm Việt Mam

by admin
Trung Tâm Việt Mam

Trung tâm Việt Nam thuộc Đại học Trường Vinh được thành lập nhằm thúc đẩy hoạt động hợp
tác giữa Đại học Trường Vinh và các đơn vị đối tác Việt Nam.
Các hoạt động chính:

 • Kết nối hoạt động hợp tác trao đổi sinh viên, giảng viên, nghiên cứu
 • Tư vấn tuyển sinh vào Đại học Trường Vinh
 • Kết nối thương gia Đài Loan tại Việt Nam.
 • Tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn cho sinh viên và cán bộ Việt Nam
 • Tổ chức hoạt động quảng bá ĐH Trường Vinh tại Việt Nam, và quảng bá văn hóa Việt Nam tại
  Đài Loan
 • Hồ trợ sinh viên Việt Nam tại ĐH Trường Vinh.
 • Liên kết Trung tâm giáo dục Trường Vinh tại Việt Nam triển khai các hoạt động hợp tác.
 • Phụ trách:
  Phụ trách chính: TS. Andy Hoàng  (andyvn@mail.cjcu.edu.tw)
  Hỗ trợ quản lý: ThS. Nhật Chi
 • Phụ trách sinh viên: Ths. Ngô Tú Quân
 • Phụ trách truyền thông: Ths. Mai Minh Hương
 • Đại diện tại Việt Nam và Phụ trách chương trình ngắn hạn: Mr. Trần Xuân Mạnh.
 • Email chính: vec.cjcu@gmail.com
  Tel: +886-6-278-5123 ext 1738