Trung Tâm Việt Mam

by admin
Trung Tâm Việt Mam

Trung tâm Việt Nam thuộc Đại học Trường Vinh được thành lập nhằm thúc đẩy hoạt động hợp
tác giữa Đại học Trường Vinh và các đơn vị đối tác Việt Nam.
Các hoạt động chính:

 • Kết nối hoạt động hợp tác trao đổi sinh viên, giảng viên, nghiên cứu
 • Tư vấn tuyển sinh vào Đại học Trường Vinh
 • Kết nối thương gia Đài Loan tại Việt Nam.
 • Tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn cho cán bộ Việt Nam
 • Tổ chức hoạt động quảng bá ĐH Trường Vinh tại Việt Nam, và quảng bá văn hóa Việt Nam tại
  Đài Loan
 • Hồ trợ sinh viên Việt Nam tại ĐH Trường Vinh.
 • Liên kết Trung tâm giáo dục Trường Vinh tại Việt Nam triển khai các hoạt động hợp tác.
  Phụ trách:
  Phụ trách chính: TS. Andy Hoàng  (andyvn@mail.cjcu.edu.tw)
  Hỗ trợ quản lý: ThS. Nhật Chi
  Phụ trách khu vực phía Nam: Ms. Phạm Diệu Ngân
  Phu trách khu vực phía Bắc: Ms. Nguyễn Thị Hường
  Phụ trách website, FB: Ms. Mai Minh Hương
  Phụ trách hoạt động sinh viên: Ms. Ngô Tú Quân.
  Email chính: vec.cjcu@gmail.com
  Tel: +886-6-278-5123 ext 1738